Event

CMS om Arbete: Basic income

Den 14 mars kommer Centrum för Marxistiska Samhällsstudiers föredragsserie om ARBETE dra igång. Under våren 2012 arrangerar vi sex stycken föredrag på temat och hoppas kunna bidra till en kritisk diskussion av arbetslivet, arbetslinjen och arbetsideologin som genomsyrar dagens politiska debatt.

Första tillfället kommer Basic Income att belysas. 

En grundläggande inkomst, till alla invånare, för att ersätta övriga välfärdssystem som a-kassa, sjukförsäkring, föräldrarpenning och socialbidrag. En variant av idén har presenterats tidigare i Sverige, och Norden, under namnet medborgarlön. Senast var det Miljöpartiet som drev idén politiskt, men gör det inte längre.Så är det en dålig idé? Forskare som Guy Standing, författare till boken The Precariat: The New Dangerous Class tar upp basic incomesom en av få föreslagna politiska lösningar på de problem som osäkra anställningar skapar. Vi vill veta mer, och har därför bjudit hit två föredragshållare från Finland, där frågan är mer diskuterad än här.

Kaisu Suopanki, en av redaktörerna till den rykande färska antologin Perustulon Aika (A time for basic income) och Li Andersson, ordförande i Vänsteralliansens ungdomsförbund talar om Basic Income som politisk strategi för att lösa många av de problem som en flexibel och osäker arbetsmarknad skapar.

Kaisu kommer presentera sin nya bok och ta upp en del om osäkra eller prekära arbeten och ge en inblick i vad som diskuteras kring detta i Finland och i övriga världen.

Li ska presentera Vänsteralliansens ungdomsförbunds kampanj för basic income i Finland och ge en inblick i den finska debatten i ämnet.

Föredraget hålls på
Teater Tribunalen
Hornsgatan 91
T-Bana: Zinkensdamm
Stockholm
Onsdagen den 14 mars 18.00-21.00
Övriga föredrag i serien är:
28 mars | Kinas arbetare – Sociala grupperingar inom den kinesiska arbetarklassen
Helena Löfgren, doktorand i ekonomi på Södertörns Högskola

17 april | Det nödvändiga arbetet
Kvinnopolitiskt Forum, en studiegrupp med fokus på feministiska frågor

9 maj | Konst och arbete – två sidor av samma mynt?
Rasmus Fleischer, doktorand i samtidshistoria, Södertörns Högskola

23 maj | Resan är en del av arbetsdagen
Alexander Berthelsen från Planka.nu

5 juni | Arbetsideologin 2.0 – Förtryck eller frälsning?
Victor Lundberg, forskare vid Malmö Högskola
Kopiera länk