artikel

Vi låter oss inte tystas

Stöduttalande med anledning av nazistattacken i Ludvika

Lördagen den 28:e januari hände det alltså igen. En fredlig sammankomst attackerades av organiserade nynazister. Syftet är att skrämma den antirasistiska rörelsen till tystnad. Vi har sagt det förut, och vi säger det nu igen, vi låter oss inte tystas. En sådan här händelse gör oss mer motiverade än tidigare att bekämpa rasismen.

Händelsen i Ludvika föranleddes av en fredlig demonstration mot rasism där cirka 200 personer deltog. Efter demonstrationen går en del av dem vidare för att fika och planera det fortsatta arbetet mot rasism. Men möteslokalen blir attackerad. Deltagarna blir mordhotade och våldsmännen försöker dra med sig Daniel Riazat, ordförande i Skolnämnden i Falun (V), ur lokalen, men hans vänner lyckas hålla honom kvar. En av nazisterna slår då en flaska i huvudet på honom och andra drar fram knivar.

Denna händelse är inte unik. Vid ett flertal tillfällen har oskyldiga medborgare som med fredliga medel valt att engagera sig för en god sak, blivit attackerade av nazister.  Vi minns bland annat överfallet mot en manifestation till förmån för allmännyttan i Sundbyberg 2010 och attacken på en antirasistisk konsert i Farsta 2007, båda gångerna arrangerade av ungdomar i Ung Vänster.

Detta är en bild av Sverige idag. Det är en av många bilder, men definitivt en av de mörkare. Det nazistiska våldet i Sverige är inte isolerade händelser. Det är en del av ett samhälle där rasistiska åsikter fått fotfäste, där flyktingar misstänkliggörs och där människor med invandrarbakgrund marginaliseras och smutskastas. När rasismen normaliseras skapar det en större handlingsfrihet åt nazistiska våldsyttringar.

Politiskt våld i Sverige kan inte tolereras. Dessvärre inbillar sig dessa våldsverkare ofta att de har en ”tyst majoritet” på sin sida. Det är av största vikt att vi alla gemensamt visar förakt mot den här typen av angrepp. Vi vill därför uppmana övriga demokratiska partier i Stockholm att uttala sitt stöd för arbetet mot rasism och, än en gång, tydligt markera mot det rasistiska våldet.

Vänsterpartiet Storstockholm vill härmed uttala sitt stöd för de personer som blev utsatta i lördagens attack. Syftet var att skrämma den antirasistiska rörelsen till tystnad. Men vi låter oss inte tystas. Nu fortsätter kampen mot rasismen.

Vänsterpartiet Storstockholm
2012-01-30

Dela den här sidan:

Kopiera länk