artikel

Vänsterpartiet polisanmäler Stockholms läns landsting

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Storstockholm 19 januari 2012

 

Vänsterpartiet i Storstockholm polisanmäler i dag Stockholms läns landsting för trolöshet mot huvudman. Bakgrunden är att dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M) lät ett antal läkare, däribland Ulf Hallum, knoppa av den landstingsdrivna Husläkarmottagningen Serafen 2007 för knappt 700 000 kr. Fyra år senare köpte Capio mottagningen för minst 20 miljoner.

Beslut om avknoppningar hade tagits i landstingsstyrelsen den 19 december 2007. Då fastslogs bland annat att ”överlåtelser inte kommer att ske till underpris” samt att landstingsdirektören skulle ”utforma en värderingsmodell för avknoppad verksamhet.”

– Knappt två veckor senare hade Serafen övergått i Ulf Hallums m.fl. ägo. Allt skedde i rasande fart så att de nya ägarna kunde slå upp dörrarna direkt efter nyår. Först i mars 2008 kom beslutet i landstingsfullmäktige. Vad hände med värderingsmodellen och varför var det så bråttom? frågar John Hörnquist (V), distriksordförande.

I sin anmälan till den nyinrättade nationella korruptionsgruppen inom Rikskrim, anför Vänsterpartiet även misstanke om jäv. Hänvisning görs till flera uttalanden av biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist i landstingsfullmäktige 2008, där han talar om sin ”gode vän” Ulf Hallum.

–  Det fanns en stark ideologisk drivkraft bakom avknoppningarna. I fallet Serafen kan personliga motiv inte heller uteslutas. Man hade oerhört bråttom att bryta det kommunala monopolet – det var mycket viktigare än skattebetalarnas pengar, säger Seluah Alsaati, vice distriktsordförande.

 

Bakgrund:

Dagens Nyheter: Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed, 12 januari 2012

 

För mer information:

John Hörnquist

Tel. 070 – 265 49 92

Seluah Alsaati

Tel. 076 – 236 99 87

Kopiera länk