Event

VAR FINNS HOPPET I KLIMATFRÅGAN?

ABF-Huset 10 dec kl 10.15-11.30
De globala förhandlingarna om ett nytt klimatavtal går extremt trögt. Nu gäller det att hitta vägen framåt. Skedde några framsteg vid FN:s klimatmöte i Durban? Kan EU gå före? Kan vi över huvud taget fortsätta hoppas på globala avtal eller måste vi förbereda oss på klimatkaos?
Lina Hjort, jurist och aktiv i Klimataktion, samtalar med Jonas Sjöstedt (V), riksdagsledamot och partiledarkandidat, Sara Karlsson (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker. Kommenterar från David Jonstad, chefredaktör på Klimatmagasinet Effekt.

Kopiera länk