artikel

Lena Ek borde rensa upp på sin egen bakgård

Jens Holm, Siv Holma och Tobias Smedberg med anledning av klimattoppmötet i Durban:

Publicerad på SVT-Debatt 6 december, 2011 – 10:58

I det just nu pågående klimattoppmötet i Durban vill miljöminister Lena Ek hålla hög svansföring och visa sitt miljöengagemang för omvärlden.  Men här hemma fortsätter detaljplaneringen av det miljövidriga motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Förbifarten kommer öka bilismen och öka utsläppen av växthusgaser. Vi vill att regeringen och politiker i Stockholm drar i nödbromsen för projektet och dirigerar om resurserna till kollektivtrafiken. Det skriver Jens Holm, Siv Holma och Tobias Smedberg från Vänsterpartiet.

Just nu pågår klimattoppmötet i Durban. Miljöminister Lena Ek vill hålla hög svansföring och visa hur Sverige tar miljöansvar. Men här hemma fortsätter detaljplaneringen av det miljövidriga motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Vi menar att hela landet vinner på att göra det lättare för alla Stockholmare att ta sig fram i trafiken på ett sätt som inte förstör vår natur.

Vi vill genomföra den största satsningen på kollektivtrafiken i Sverige i modern tid, och det vill vi bekosta genom att stoppa Förbifart Stockholm. Förbifarten kommer öka bilismen och öka utsläppen av växthusgaser. Vi vill att regeringen och politiker i Stockholm drar i nödbromsen för projektet och dirigerar om resurserna till kollektivtrafiken.

Idag den 6 december arrangerar Vänsterpartiet i Stockholm en utfrågning. Dit har vi bjudit partipolitiskt obundna experter, oavsett om de i grunden är för eller emot vägsatsningar, för att lyssna till hur de anser att vi ska kunna skapa hållbarhet för de resurser som skulle frigöras om Förbifart Stockholm inte byggs. Vi genomför hearingen då vi menar att politiska infrastruktursatsningar idag är alldeles för påverkade av ideologiska skygglappar, och i alldeles för liten utsträckning utgår från forskning, fakta och miljöansvar.

I det just nu pågående klimattoppmötet i Durban vill Sverige visa sitt miljöengagemang för omvärlden, men på hemmaplan fortsätter detaljplaneringen för att bygga den största nutida miljöstyggelsen i Sverige.

Forskning och pågående klimatkriser visar att förbifarten borde vara otänkbar för den som vill ta ansvar för miljön. Dessutom kostar motorvägsbygget över 1,3 miljarder kronor per kilometer.

Förbifart Stockholm som i en mycket snål kostnadsberäkning förväntas kosta 28 miljarder kronor, är inte en bara en storstadsangelägenhet, miljöonyttan påverkar befolkningen i hela landet. Skulle pengarna användas till kollektivtrafik skulle en offensiv inom såväl tunnelbana som pendeltåg spårväg, buss och trådbuss kunna genomföras. Och vinsterna av dessa trafikslag är enorma i jämförelse med biltrafiken. Ett fullsatt pendeltåg motsvarar nästan två mils bilkö och ett spår med pendeltåg har en transportkapacitet som motsvarar 16 bilfiler.

Vi är övertygade om att de flesta både måste och vill ta större ansvar för miljön. Men då måste vi politiska partier skapa en politik som ger människor sådana möjligheter. Den dagliga privatbilismen överlever inte för att människor tycker att det är ett bra sätt att transportera sig in i framtiden, den överlever bara om alternativen är tillräckligt usla. Vi lyssnar till forskare och andra experter; det finns alternativ till omoderna motorvägsbyggen. Vi vill uppmana högerpolitiker att utgå från forskning och sunt förnuft snarare än ideologisk blindhet. Säg ja till kollektivtrafiken – och nej till förbifarten.

Jens Holm, Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson
Siv Holma, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson
Tobias Smedberg, Vänsterpartiet Storstockholms miljö- och klimatutskott

Dela den här sidan:

Kopiera länk