Event

Socialistiskt forum 2011

Socialistiskt Forum firar tio år den 19 november! Hela programmet finns för nedladdning på http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/index.htm. Bland alla fantastiska seminarier vill vi såklart trycka lite extra på några Vänsterns egna:

10.00 – 11.00 Beskowsalen, våning 3
SÅ SKA FRAMTIDENS VÄLFÄRD ORGANISERAS
Paneldiskussion om alternativa färdvägar inom välfärden. Hur kan vi bryta utvecklingen mot en gradvis privatisering av vår gemensamma välfärd och hur ska vårt alternativ se ut? Vi diskuterar arbetets organisering, resursfördelningsmodeller och finansiering. Ett samtal med hög konkretionsnivå, mellan olika aktörer inom välfärdssektorn. Medverkande: Ulla Andersson, ekonomisk-
politisk talesperson Vänsterpartiet, Jennifer Hillbom, fritidsledare och kontaktperson inom socialtjänsten, Yvonne Björkman, styrelseledamot i DHR Stockholmsdistrikt och Sten Gellerstedt, utredare arbetsorganisation på LO:s arbetslivsenhet. Samtalsledare: Clara Lindblom, Vänsterpartiet
Arr: Vänsterpartiet Storstockholm

 

11.15 – 12.30 Sandlersalen, våning 1
ERFARENHETER AV FRÄMLINGSFIENTLIGA PARTIER I DE NORDISKA LÄNDERNA
Panelsamtal om antirasistiska strategier med Audun Lysbakken, integrationsminister för Sosialistisk Venstreparti i Norge, Line Barfodt, f.d. folketingsledamot för Enhedslisten i Danmark, Dan Koivulaakso, partistyrelsemedlem för Vänsterförbundet i Finland, Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Sverige. Samtalsledare: Kalle Larsson, Vänsterpartiet och redaktör för Flyktingbloggen. Arr: Vänsterpartiet och Ung Vänster

 

11.15 – 12.15 Beskowsalen, våning 3
EUROKRISEN OCH VÄNSTERNS SVAR
Samtal om finans- och eurokrisens orsaker och om hur en vänsterpolitik ser ut för att ta oss ur krisen. Medverkande: Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt, bägge riksdagsledamöter för Vänsterpartiet. Samtalsledare: Carl Tham. Arr: Vänsterpartiets riksdagsgrupp och ABF Stockholm

 

11.15 – 12.30 Brantingrummet, våning 1
FEMINISTISKA STRATEGIER
Seminarium om feministiska strategier för framtiden. Var ligger fokus och var borde det vara? Med utgångspunkt i Socialistisk Debatts nummer om feministiskafeministiska strategier. Medverkande: Ulrika Vedin, LO, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, Joa Bergold, LO. Samtalsledare: Jennie K Larsson. Arr: Centrum för marxistiska samhällsstudier

 

11.15 – 12.15 Brännkyrka, våning 4
ALTERNATIV I VÄLFÄRDEN
Debatt/Diskussion om alternativa färdvägar inom välfärden. Hur kan vi bryta utvecklingen mot en gradvis privatisering av vår gemensamma välfärd och hur ska vårt alternativ se ut? Medverkande: Erik Hegelund, m fl. Arr: Vänsterpartiet Storstockholm

 

12.30 – 14.00 Brännkyrka, våning 4
MAKT ÅT HYRESGÄSTERNA
Hyresrätten är ett attraktivt boende som kan bli ännu mer attraktivt. Ett mantra från borgarna i Stockholm är man måste äga sin bostad för att få inflytande. Men det finns många idéer, visioner och praktiska exempel på hur ökad hyresgästmakt skapar attraktiva bostadsområden med engagerade och nöjda boende. Det handlar också om vilken stad vi vill ha, en stad där makt innebär att du måste ha en tjock plånbok för att vara välkommen eller en stad med en blandad befolkning. Medverkande: Marie Lindén, bostadspolitiker från Göteborg, Ann-Mari Engel, ledamot KF Stockholm, samt representanter från Hjällbostyrelsen och Hyresaktivister från Stockholm. Samtalsledare: Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i Stadshuset. Arr: Stockholmsvänstern

 

13.45 – 14.45 Erlanderrummet, våning 1
PARTILEDARKANDIDATERNA DISKUTERAR VÄNSTERPARTIETS UTMANINGAR
Vänsterpartiets partiledarkandidater Ulla Andersson, Rossana Dinamarca, Jonas Sjöstedt och Hans Linde diskuterar framtida utmaningar. Hur ska Vänsterpartiet kunna växa och bli en starkare kraft i svensk politik? Ida Gabrielsson som leder Vänsterpartiets framtidskommission ställer frågor utifrån kommissionens slutsatser.

 

15.30 – 16.45 Blidö/Aspö, våning 3
PANELSAMTAL OM VINSTER I SKOLAN
I Sverige finns det knappt någon reglering av vinstuttag i skolan över huvud taget. I och med friskolereformen i början av 90-talet har den svenska skolan blivit en växande miljardindustri, och de allra flesta skolföretagen drivs idag av riskkapitalbolag. Vad händer med undervisningen när vi tillåter vinst på skattemedel? Hur påverkas elever och lärare? Och finns det några fördelar med en privatägd skola? Medverkande: Rossana Dinamarca, V, Stefan Lindborg, Ung Vänster, Emelie Gladh, elev på Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Gunnar Ångström, Lärarnas Riksförbund, Carl-Gustaf Stawström, Friskolornas Riksförbund, och Paula Hammerskog, kommunikationschef på utbildningsföretaget Academedia. Arr: Ung vänster Storstockholm

 

17.00-18.00 Beskowsalen, våning 3
ÄLDREOMSORGEN – FRAMTIDENS DAGISFRÅGA?
På 1970-talet kämpade vi för ”daghem åt alla”. Den utbyggnad av barnomsorgen som sen skedde var en förutsättning för att svenska kvinnor skulle kunna ta sig ut på och stanna på arbetsmarknaden. I dag är kvinnors arbetskraftsdeltagande högt i Sverige jämfört med många andra länder i Europa. Den svenska äldreomsorgen är liksom barnomsorgen relativt sett ny och har tillkommit genom kvinnors kamp. Äldreomsorgen kan därför inte tas för given. I dag har kvinnor, främst från arbetarklassen, fått en ökad omsorgsbörda när äldreomsorgens insatser brister. Medverkande: Petra Ulmanen, forskare Socialhögskolan, Gertrud Åström, jämställdhetsexpert Hela HUT AB. Samtalsledare: Josefin Brink (V). Arr: Vänsterpartiet Storstockholms feministiska utskott

Kopiera länk