Event

FN-familjen på Stockholms Central 28 oktober

FN-familjen på Stockholms Central 28 oktober

Åtta organisationer till förmån för FN:s åtta millenniemål, så kan arrangemanget på Stockholms Centralstation sammanfattas. Vi inbjuder till detta arrangemang för att uppmärksamma FN-dagen och millenniemålen.

FN-familjen i Sverige finns på Stockholms Centralstation från kl. 08.00 till kl. 19.00 fredagen den 28 oktober 2011.

Vår förhoppning är att arrangemanget blir en manifestation för millenniemålen och en samlingsplats för intresserade människor och organisationer. Bland aktiviteterna:

•        Tyck till på vår klottervägg – Hur skapar vi en bättre framtid?

•        Lyssna på och diskutera med talarna i Speakers Corner kl. 14.00-15.45.

•        Digga artisterna i Culture Corner kl. 16.00-18.45 – Elva framträdanden till förmån för FN och millenniemålen.

•        Provsmaka energikex, socker- och saltlösning och nötkräm. Produkter som FN-organ använder vid katastrofer.

•        Bli ”tatuerad” och visa andra att du bryr dig om världen.

•        Fundera över vad som behövs för att minska mödradödligheten, det millenniemål som ligger sämst till? Kan kondomer för kvinnor och akutväskor i mödravården bidra till bättre mödrahälsa?

•        Kolla vad som finns i det mobila klassrummet kl. 12.00-14.00.

•        Titta på vår utställning om millenniemålen.

•        Läs FN:s tabloidtidning om de goda nyheterna i världen.

•        Träffa och diskutera med arrangörerna och övriga medverkanden.


Några av talarna i Speakers Corner kl. 14.00-15.45: Linda Nordin Thorslund, FN-förbundet, Mark Levengood, UNICEF Sveriges ambassadör, Margareta Winberg, UN Women Sverige12.   Hans Linde, Vänsterpartiet, Carolina Klüft, FN-förbundets ambassadör, Lise Bergh, Amnesty, Olof Buckard, Artister för fred, Aase Smedler, UN Women Sverige och Majgull Axelsson, Författare

Arrangörer: FN-förbundet www.fn.se, FN:s flyktingorgan UNHCR www.unhcr.se, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO www.faonorden.se, FN:s utvecklingsprogram UNDP www.undp.se, Stockholms FN-förening www.fn.se/stockholm, Svenska Unescorådet www.unesco.se, UNICEF Sverige www.unicef.se, UN Women Sverige www.unwomen.se

Frågor om arrangemanget besvaras av Berith Granath, FN-förbundet, [email protected], telefon 08-462 25 52.

Dela den här sidan:

Kopiera länk