artikel

Stockholmsvänstern: Förorten i centrum

Idag presenterar Vänsterpartiet Stockholms stad sin budget ”Förorten i centrum”. Nedan följer en sammanfattning av några viktiga satsningar (V) gör utöver den borgerliga budgeten.

Hela staden ska leva. Oavsett var i Stockholm man föds – som kvinna eller man – ska man ges samma förutsättningar till ett gott liv. För att utjämna skillnaderna ges stadsdelsnämnderna i förorterna cirka 375 mnkr mer i driftsbudget, varav cirka 300 mnkr går till majoriteten av stadsdelsnämnderna i söderort och västerort. Hyresgäster i kommunala bostadsbolag får oförändrad hyra. Småföretagarforum ska startas och utvecklingsplaner tas fram för förortscentrumen. Vår skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” på en halv miljard har en klassprofil. Alla unga långtidsarbetslösa med försörjningsstöd ska ha rätt till en visstidsanställning i kommunen. Sociala barnavården rustas upp med 30 mnkr. Vi investerar dessutom 230 mnkr mer i förorterna i kultur, idrott och natur. Den gröna profilen förstärks i förorterna.

Arbetslösheten är klassrelaterad och segregerad. Vi satsar 124 mnkr på arbetsmarknadsåtgärder. Det gynnar förorter där arbetslösheten är högst och utbildningsnivån lägst. I Rinkeby-Kista var i september 6,7 procent arbetslösa (16-64 år) medan motsvarande siffror på Östermalm var 1,7 procent. 30 % av de som går på jobbtorgen har utbildning under gymnasienivå. Unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Unga 18-20 år ska kunna läsa in gymnasiekompetens med försörjningsstöd. Många fler visstidsanställningar för unga arbetslösa (20 mnkr). Fler platser på Komvux (35 mnkr) och bättre kvalitet på Svenska för invandrare (17 mnkr). Jobb för funktionsnedsatta (5 mnkr). Sociala kooperativ (20 mnkr). Fler och längre sommarjobb (15 mnkr).

Bygg bra, bygg mer, bygg billigt. Hyresstopp (150 miljoner). Stoppa utförsäljningen och ombildningen av stadens allmännyttiga bostäder som nu pågår i förorterna. Lär av misstagen från innerstaden. Av nyproduktionen ska 75 % vara hyresrätter. Var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Nollvision för hemlösheten. 500 lägenheter per år varav 200 Bostad först. Lokala styrelser med hyresgästmajoritet. Vi vill lägga ner Bromma flygplats och bygga en ekostad.

Centrumen i förorterna måste rustas upp. Starta småföretagarforum och ta fram utvecklingsplaner tillsammans med småföretagare, fastighetsägare och boende. Det ska vara en mix av affärer, offentlig service, kultur och idrott samt icke kommersiell verksamhet, gärna med lokal prägel. Lokalisera kommunal verksamhet till förorterna. Investeringar i kulturcentra i Järva (20 mnkr), rustade bibliotek (10 mnkr), samlingslokaler (15 mnkr), simhall i Skarpnäck och utökad skatebana i Högdalen (140 mnkr). Köpa tillbaka förortscentrum. Minst 35 mnkr extra i kulturbudget till lokalt kulturliv.

 

Förstärka arbetet med underhåll av våra grönområden samt restaurering av våra sjöar och vattendrag. Rena sjöar i förorten är en klassfråga (del av 26 miljoner). Påskynda arbetet med inrättande av naturreservat, bland annat Årstaskogen och Rågsveds friområde (12 miljoner investering plus driftspengar). Rädda Årstafältet (40 miljoner investering) Genomför cykelplanen för ytterstaden (100 mnkr investering). Bättre snöröjning samt barmarksunderhåll i förorterna, särskilt cykel och gångvägar (10 miljoner).

 

Läs hela budgetreservationen här Vänsterpartiets reservation budget 2012

Kopiera länk