Okategoriserade

Jobbfrågan – En granskning av regeringens sysslesättningspolitik

Moderaterna har sedan en lång tid haft högt förtroende i jobbfrågan. I denna lilla skrift har vi samlat en del texter där vi lite närmare skärskådar dels den teoretiska grunden och det empiriska stödet för regeringens ekonomiska politik, och där fokus ligger på ”jobbfrågan”. Texterna bygger framförallt på vår motion på 2011 års ekonomiska vårproposition (vårbudgeten). Genom att belysa teoribildningen bakom den förda politiken hoppas vi kunna stärka vår argumentation i den ekonomisk-politiska debatten. Vår egen politik för ökad sysselsättning återfinns bl.a. i vår vårbudget. Denna ska vi utvecklasenare i höst när vi lägger vår ”riktiga” budgetmotion. I samband med det kommer vi också att ge ut ett ”särtryck” med vår sysselsättningspolitik.

Ulla Andersson, ekonomisk-politiska talesperson Vänsterpartiet
Ladda ner rapporten här

Skriv en kommentar