Event

Vad har terroristjakten gjort med vår rättssäkerhet sedan 11 september 2001?

Medv: Hanan Attia, hustru till den frisläpptel Ahmed Agiza, en av de utvisade egyptierna 2001, Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Anna Wigenmark, internationellt juridiskt ombud för Agiza, Lise Bergh, Svenska Amnesty, Ingemar Folke, advokat, Fatima Doubakil, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Mohammed Kharraki, Sveriges Unga Muslimer, Yasri Khan, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Gösta Hultén, Charta 2008.

Arrangör: ABF Stockholm, Svenska unga muslimer, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Charta 2008, Muslimska mänskliga rättighetskommittén.

Fri entré

Kopiera länk