Event

Fortsätt fördjupa dig

Fördjupningsstudierna fortsätter med start den 19 september på temat feminismens grunder, 18-20, med Matilda Johansson på Kafé Marx.

Vårens kurs har fått goda recensioner bland deltagarna men på grund av flera avhopp finns det nu plats över för er som vill hoppa på kursen i höst. Höstens övriga teman kommer att handla om internationell politik, klimat, lokal politik, kommunikation, organisation och kampanjarbete, med reservation för ändringar.

Vi är för det mesta på Kafé Marx eller ABF och träffas ungefär var tredje vecka. Mellan träffarna får du studiematerial att läsa hemma för att förbereda dig inför nästa tema.

Anmäl dig till [email protected] eller på 08-654 13 10 om du vill vara med!

Kopiera länk