Okategoriserade

Ung Vänster skickar flaskpost till Gaza

Den israeliska ockupationen av Palestina är världens längsta ihållande. Ockupationen slår hårt mot den palestinska civilbefolkningen och allra värst är situationen i Gaza – världens största fängelse. Medelåldern är 16 år, nära hälften av invånarna är flyktingar och arbetslösheten ligger på 80 procent. I juni 2007 påbörjade Israel som har total kontroll över gränserna en en blockad mot Gaza. Sedan dess har invånarna tvingats uppleva ett fullskaligt krig och sett det civila samhället rasa samman. Vatten, elektricitet och tak över huvudet är idag lyxvaror.

Med hjälp av fartyg lastade med mediciner och byggmaterial försökte organisarionen Ship to Gaza för ett år sedan bryta blockaden via vattnet. Beväpnade soldater från den israeliska flottan mötte konvojen med brutalt våld där nio människor fick sätta livet till. I nästa vecka seglar Ship to Gaza återigen mot Palestina för att bryta blockaden.

Vi är många som visar vårt stöd till Palestina och Ship to Gaza. Att skicka flaskpost är en symbolisk handling för att skicka våra djupaste lyckönskningar. På tisdag 21 juni samlas vi för att via flaskpost skicka vårt hopp och vårt stöd till Freedom Flotilla II och till det palestinska folket. Kom förbi Mynttorget vid 17.00, ta med dig en flaska (gärna en som flyter) och var med och visa ditt stöd.

Blockaden måste brytas!

Skriv en kommentar