Okategoriserade

Studiecirkel i Nynäshamn

Under maj 2011 startade Vänsterpartiet i Nynäshamn en studiecirkel i ”Konsten att bygga ett parti”. Eftersom det kom flera nya medlemmar i styrelsen vid årsmötet var det läge att ha en utbildning för dem. Men vi bjöd in alla medlemmar i Nynäs som var intresserade.  Åtta personer anmälde sig till utbildningen, det vill säga ca 25% av föreningens medlemmar och det är en hög aktivitetsgrad!

Vi använde studiematerialet som Vänsterpartiet tog fram centralt 2004 och även om de har en del mindre aktuella inslag är det fortfarande mycket användbart.  Mikael Gustafsson, Mirre Malm, Sverre Launy och undertecknad föredrog några kapitel var. Många frågor väcktes och diskussioner uppstod under tiden som gjorde att alla kände sig delaktiga på träffarna.

Vi hade även en praktisk övning i att tala inför folk.  Vi fick i hemläxa att ta fram en text på cirka 100 ord i valfritt ämne som vi skulle berätta om för varandra kommande gång. Det var en mycket nyttig övning som även visade att vi inte behövde binda oss vid de 100 orden utan försöka att fritt tala utifrån texten på flera olika sätt.  Och det gjorde faktiskt ingenting om vi ”sa fel” för ingen annan visste ju vad det stod i våra anteckningar. Det är jättebra att tänka på när man ska tala inför andra.

Vi hade planerat in två heldagsträffar och en kvällsträff till en början för att gå igenom boken. Men redan på andra träffen konstaterade vi att vi nog vill fördjupa oss i vissa delar ytterligare, så en fortsättning följer i höst.

Birgitta Pettersson Launy, ordförande V Nynäsham

Mikael Gustafsson berättar om partiets organisation för  Rickard Nilsson och Gabriella Sloot

Skriv en kommentar