artikel

En solidarisk budget för växande behov

– I motsats till den styrande Alliansen förespråkar vi en solidarisk finansiering med höjd skatt med 25 öre i stället för höjda avgifter. Det gynnar de sämst ställda som har stora behov och motverkar de växande klyftorna mellan hög-och låginkomsttagare, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

Hälso- och sjukvården tilldelas 540 miljoner mer än majoritetens förslag med förstärkning av akut- och barnsjukvården, folkhälsan, psykiatrin och beroendevården. 240 miljoner är öronmärkta för att ge ett rejält utrymme att höja vårdpersonalens löner.

– Ska vi klara framtidens personalförsörjning måste vi göra något radikalt nu för att vårdyrket ska bli mer attraktivt. Där är lönen en viktig faktor, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

För att nå miljömålen och minska trängseln måste kollektivtrafiken byggas ut, både på kort och lång sikt. Trafiken tillförs en rekordsatsning på 785 miljoner mer än Alliansen, vilket innebär bibehållet pris på 690 kr för SL:s 30-dagarskort och enhetstaxa 35/ 20 kr i hela länet.

Läs budgeten i sin helhet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk