Event

Går det att bygga bort bostadssegregationen?

Segregerade bostadsområden är inget nytt eller unikt för Sverige. Olika politiska insatser har prövats. Vi behöver utvärdera denna och utveckla insatser som har en effektivare verkan. Idag diskuteras boendevillkoren i bl.a. miljonprogramsområdena. Det finns bra och mindre bra exempel. I vissa delar stärks marknadskrafterna genom avveckling av hyresrätter, både enskilda hus och hela kommunala bolag. Dagens bostadssegregation präglas både av klass och etnicitet. Vi behöver tänka kring detta, frågor kring orsak och verkan. Därför bjuder vi in till detta seminarium

Program

13.15 Riksdagsledamot Amineh Kakabaveh (V) inleder.

13.25 Vilken betydelse har boendemiljön och mer specifikt vilken betydelse har blandade boendemiljöer?
Zara Bergsten, Forskare i kulturgeografi, Uppsala Universitet, IBF

13.45 Diskriminering på bostadsmarknaden utifrån kön och etnisk bakgrund
Irene Molina, Universitetslektor i kulturgeografi
ssk bosättning och bebyggelse, Uppsala Universitet, IBF

14.05, Några idéer om åtgärder mot boendesegregation
Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, ssk bostads- och urbanpolitik Uppsala Universitet, IBF

14.25 Utförsäljningen av allmännyttan och dess konsekvenser för segregationen
Kent Werne, journalist, författare och debattör

14.45 Diskussion

15.30 Avslutning
Välkomna
Amineh Kakabaveh
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson
Vänsterpartiets riksdagsgrupp

Praktiska frågor, deltagaranmälan, senast 16 maj
[email protected]
08- 786 49 86
070- 25 20 878

Dela den här sidan:

Kopiera länk