Event

Solidaritet med folket i Libyen – men hur?

Diskussionen om flygförbudszon och deltagande med JAS-plan på plats har engagerat och upprört många inom Vänsterpartiet så väl som inom den bredare fredsrörelsen.

Den 27 april har vi bjudit in olika debattörer för att fråga dem om utgångspunkterna för deras olika ställningstagande i frågorna.

Deltar gör bland annat Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skilljedomsföreningen, Aron Etzler, chefredaktör på Flamman samt Hans Linde, riksdagsledamot (V). Fler deltagare tillkommer.

Ingen föranmälan krävs.

Skriv en kommentar