Banner

Det finns ingen säker kärnkraft

Uttalande Kärnkraften är en oacceptabel energiteknik ur såväl ett ekonomiskt, ekologiskt som etiskt perspektiv. Det finns hållbara och förnyelsebara alternativ som idag inte understöds av regeringens politik.

Vi häpnar över att Centerpartiet har gjort en kovändning i denna fråga, från aktiva kärnkraftsmotståndare till de kärnkraftskramare de är idag.

Det som nu händer i Japan är en tragedi av gigantiska mått som påminner om att kärnkraft är en oerhört farlig och osäker energiteknik. Växthuseffekten och det faktum att vattennivåerna stiger globalt innebär att risken för översvämning är överhängande. Kärnkraftverk är ofta placerade vid havet eftersom man använder sig av havsvattnet för kylning och är därmed särskilt utsatta för haveririsk.

Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken är inte heller godtagbar. Erfarenheten visar att kylningen kan slås ut vid extrem kyla eller brand vilket kan leda till partiell härdsmälta. Ytterligare ett problem som inte är löst på ett godtagbart sätt är slutförvaringen av använt kärnbränsle. Kärnkraften hotar inte bara dem som lever på jorden idag utan riskerar redan nu framtida generationers liv och levnadsutrymme de kommande hundratusen åren.

Svenska folket tog tydligt ställning för successiv avveckling av svenska kärnkraftverk i folkomröstningen 198o. Regeringens val att inte följa folkomröstningens beslut är ett bevis på deras bristande respekt för demokrati och folkets vilja.

För att aktivt välja kärnkraft som energiteknik så måste man också inse de oöverblickbara konsekvenserna, något som naturligtvis är omöjligt att göra. De senaste händelserna i Japan visar att det är de okända riskerna som gör detta till en mycket farlig energiteknik.

När regeringen nu väljer att inte bara bevara befintlig kärnkraft i Sverige, utan även planerar en utbyggnad tar man en kalkylerad risk. En risk med oöverblickbara konsekvenser som man bevisligen är redo att ta. Vi kräver en energipolitik som tar ansvar för vår och våra framtida generationers säkerhet.

Vänsterpartiet Storstockholm årskonferens 19 – 20 mars 2011

Dela den här sidan:

Kopiera länk