artikel

Befria vården från riskkapitalisterna

Uttalande Riskkapitalbolag köper systematiskt upp bolag inom vård, skola och omsorg. Varannan skattekrona – 30 miljarder kronor per år- går till 16 riskkapitalägda koncerner, enligt Svenska Dagbladets beräkningar. Samtidigt utnyttjar riskkapitalbolagen alla kryphål för att slippa betala skatt. När de så småningom säljer sin verksamhet för man över sin vinst till för oss okända aktieägare i skatteparadis. Den vård dessa bolag bedriver betalas av medborgarna via skatten, och då är det naturligt att vi medborgare bestämmer över verksamheten. Dessutom försvinner både meddelarfrihet och demokratisk insyn i verksamheten. Allt som sker i företagen är affärshemligheter, till skillnad från hur det fungerar i det offentliga. Vänsterpartiet menar att det nu är dags att befria vården från riskkapitalisterna. Varenda skattekrona i vården ska återinvesteras, inte föras ut ur landet.

Ingenstans har privatiseringen gått så långt och skett så metodiskt som i Stockholm. Här har den moderatledda alliansen ihärdigt sålt ut och privatiserat en stor del av vården. De stora vårdbolagen vinner andelar i landstinget och skär guld med täljkniv. Just i dagarna börjar förberedelserna inför den största upphandlingen av sjukvård i Europa någonsin, ett avtal värt upp emot 20 miljarder. Det handlar om S:t Görans sjukhus som antingen blir kvar hos riskkapitalbolaget Capio eller tas över av en likasinnad konkurrent. Allt förblir dock hemligt tills det nya bolaget presenteras i december. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta helt förkastligt. Vänsterpartiets uppfattning har hela tiden varit att sjukhuset ska återgå i offentlig drift när nuvarande avtal löpet ut.

I veckan har sjukvårdens framtid skapat stora rubriker i medierna. Det råder oenighet om hur den högspecialiserade vården ska organiseras i framtiden. Målsättningen är bland annat att ”förädla” akutsjukhusen och privatisera all vård som inte kräver akutsjukhusens resurser.

Vinnare i ett sådant system blir privata vårdföretag och förlorare blir patienterna. Sverige blir mindre jämlikt eftersom det är mer lönsamt att behandla friska och välbeställda. Riskkapitalbolag kommer aldrig att ha en jämlik och jämställd vård som ”affärsidé”.

Kvinnors inflytande över centrala delar av välfärden och sina egna liv har försämrats kraftigt till följd av privatiseringspolitiken. Trots att runt 80 procent av dem som arbetar inom sjukvården är kvinnor, består storföretagens styrelser helt av män. Den jämställda privatiseringen – som Maud Olofsson brukar tala om – existerar inte. Privatisering av välfärden innebär bara att makt flyttar från folkvalda församlingar – där kvinnor lyckats erövra en relativt stor makt – till bolagsstyrelser utan kvinnlig närvaro. Att privatisera välfärd är således att flytta makt från kvinnor till män.

Vänsterpartiet kräver

  • Förbjud riskkapitalbolag att bedriva vård och omsorg
  • Skärp lagstiftningen för att förhindra skatteflykt
  • Stärk och utveckla den demokratiskt styrda och offentligt finansierade vården
  • Mer makt och inflytande till personalen i hälso- och sjukvården

Vänsterpartiet Storstockholm årskonferens 19 – 20 mars 2011

Dela den här sidan:

Kopiera länk