artikel

Så blir vi världsbäst i vården

– Nu tar vi steg ett in i valrörelsen 2014, sade Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd, när hon i början av mars hälsade välkommen till upptakten av partiets kampanj Världens bästa sjukvård.

Ett sjuttiotal Vänsterpartister från hela landet, de flesta landstingspolitiker och tjänstemän, hade kommit till Stockholm för kampanjupptakten. Påpassligt hade rapporten Vårda varje skattekrona precis kommit från tryckeriet tillsammans med en kampanjhandledning.

Lars Ohly gav en ideologisk inledning och lyfte bland annat folkhälsan:

– Det förebyggande arbetet måste alltid komma i första hand. Här står vi i direkt motsättning till riskkapitalbolagen som ju tjänar på sjuka människor.

Journalisten Kent Werne visade hur välfärden har blivit big business. Allt färre företagskoncerner tar över; de fyra största – Capio, Carema, Aleris och Praktikertjänst – står för 57 procent av vården.

– Det är knappast den mångfald regeringen talade om när man införde Lagen om valfrihet för två år sedan.

I takt med att riskkapitalbolagen tar över scenen blir vården föremål för allt mer avancerad skatteplanering. Vinsterna försvinner ut till skatteparadis. Men Capio och Attendo – som nolltaxerat i flera år – har nu fått bakläxa av Skatteverket på många miljoner.

Göran Dahlgren, nestor i sjukvårdsfrågor, varnade för att vi är på väg mot en tudelad vård likt den amerikanska med ekonomiska styrsystem som tvingar vårdcentraler och sjukhus att agera som om de vore kommersiella.

–    De tvingas tänka i termer av lönsamma och olönsamma patienter. Framför allt är det låginkomsttagarna som kommer i kläm. Vårdval Stockholm cementerar de orättvisor vi hade redan tidigare.

Göran Dahlgren hävdade att den fria etableringsrätten strider mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att behovet ska styra. Han förespråkade avgiftsfri primärvård och ett samlat högkostnadsskydd.

Emil Broberg från arbetsgruppen underströk att kampanjen bygger på att alla är aktiva över hela landet för att underifrån väcka opinion och uppnå förändring. Uje Brandelius och Tobias Smedberg gav en uppsättning råd och tips på hur vi kan arbeta lokalt med kampanjen, allt från att skapa egna nyheter till att jobba med jippon och reklam. Och självklart använder vi oss av de sociala medier som står till buds.

Om ett par månader kallar kampanjgruppen till ett nytt möte för att presentera konkreta förslag på hur vi kan förbättra den offentliga vården.

Så får vi världens bästa sjukvård

  • Nej till fortsatt privatisering av vården
  • Skärp lagen om skatteflykt
  • En vård för alla ska betalas av alla
Kopiera länk