artikel

Vill du bli Vänsterpartiets nya informationschef?

På Vänsterpartiets parti och riksdagskansli i Stockholm arbetar ett 50-tal anställda med politikutveckling och service till partistyrelse, riksdagsgrupp, distrikt och allmänhet.

Informationschefens arbetstid fördelas jämnt mellan riksdags- och partikansli med arbetsplats på båda kanslierna. Cirka 10 personer arbetar direkt under informationschefen som har det övergripande ansvaret för partiets samlade informationsverksamhet.  I tjänsten ingår budgetansvar och daglig arbetsledning av personal knutna till informationsverksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår att ta fram beslutsförslag och underlag till partiets ledningsfunktioner, såsom kommunikationsplaner och underlag för diskussioner om kommunikationsstrategier. Informationschefen ska också och bidra med rådgivning i kommunikationsfrågor, liksom planering och genomförande av partiets kampanjer, samt materialproduktion. I arbetet ingår också mediekontakter, mediebevakning och opinionsanalyser. Informationschefen är adjungerad till möten med partiets verkställande utskott, partistyrelsen och riksdagsgruppens möten.

Du ska ha erfarenhet av arbetsområdet gärna i arbetsledande ställning. Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga, organisationsförmåga och att periodvis kunna arbeta under hård tidspress. Du ska ha god kännedom om partiets politik.

Tillträde enligt överenskommelse tillsvidareanställning. Oreglerad arbetstid med 37,5/vecka normalarbetstid. Tarifflön enligt avtal utifrån erfarenhet, högsta nivå 36.262 kronor/mån

Vill du veta mer ring partikansliets kanslichef  Irja Lindroth 08-654 08 20.

Ansökan ska vara partikansliet tillhanda senast den 15 mars på adress Vänsterpartiet Irja Lindroth Box 126 60 113 23 Stockholm eller [email protected].

Dela den här sidan:

Kopiera länk