artikel

Debatt i Kulturhuset: Kollektivtrafiken – stadens nervsystem

I går kväll bjöd Christoffer Barnekow in till debatt om kollektivtrafiken på ett fullsatt Café Panorama på Kulturhuset. Den trehövdade panelen bestod av Maria Börjesson, trafikforskare på KTH, Anna Nygård, Planka.nu och Björn Sylvén från Stockholms Spårvägar. Sylvén ersatte trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm som lämnat återbud i sista minuten.

Debatten kom mest att handla om bristerna i kollektivtrafiken i ett växande Stockholm. Anna Nygård pläderade för nolltaxa som till största delen skulle bekostas av ett skrotat spärrsystem.

Maria Börjesson menade att nolltaxa i sig inte är någon klimatförbättrande åtgärd. En negativ effekt blir sannolikt att färre kommer att gå och cykla. Hon trodde mer på trängselavgifter och höjd bensinskatt för att minska bilåkandet. En förändrad regionplanering är också nödvändig där villasamhällen inte byggs långt ifrån de stora kollektivtrafikstråken. Bilåkarna är i stor utsträckning rika män från villaförorter som svårligen kommer att ändra sitt beteende.

Förbifart Stockholm kom givetvis upp. Medan Stellan Hamrin från publiken hävdade att motorvägen kommer att leda till mer trafik och sämre miljö menade Maria Börjesson att den klimatpåverkan Förbifarten får är minimal.

Dela den här sidan:

Kopiera länk