Event

Bildning – den svenska traditionen!

Vi för ett samtal om bildning med utgångspunkt från den nyutkomna antologi, Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman, som sammanställts av idéhistorikerna Anders Burman och Per Sundgren.

Vilken aktualitet har begreppet i dagens värld? Kan vi lära något av den rika svenska bildningstraditionen?

Medverkande: Aftonbladets och Dagens Nyheters kulturredaktörer Åsa Linderborg och Björn Wiman samt Anders Burman och Per Sundgren.

Kopiera länk