Event

Måste vi ha tillväxt ?

Crister Sanne, samhällsforskare, har varit docent på KTH, författare; talar om tillväxt och hållbar utveckling. Har skrivit bla: Keynes barnbarn.

Christer Sannes hemsida: goto.glocalnet.net/christersanne

Kopiera länk