artikel

Alliansen gör dubbelfel med trängselskatten

När nu alliansregeringen äntligen gått med på att trängselskatten ska gå till Stockholmsregionen, gör man ett gigantiskt misstag och låter Förbifart Stockholm sluka större delen av överskottet. Stockholmarna gick till val om trängselskatt 2006 med förklaringen:

”Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.”

– Vår region är i behov av omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken, men Alliansen har bara vägar för ögonen. Det är outhärdligt trångt på bussar, tåg och tunnelbana i rusningstid och kapaciteten är otillräcklig. De dryga 300 miljoner som nu går till Förbifarten hade till exempel behövts till utbyggnad av tunnelbanan till Nya Karolinska i stället, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i landstingets trafiknämnd.

– Istället för att investera i framtidens kollektivtrafik lägger Alliansen över 300 miljoner på att bygga fast oss än mer i det förgångna. Det är ett beslut som både kör över folkomröstningen och visar ointresse att nå klimatmålen, ett grovt dubbelfel av Alliansen, säger Ann-Margarethe Livh (V).

För mer information:
Gunilla Roxby Cromvall (V), ledamot i landstingets trafiknämnd
Tel. 073 – 966 12 92

Ann-Margarethe Livh (V), oppositionsledare Stockholm stad
Tel. 076 – 122 9103

Kopiera länk