artikel

Återta S:t Görans sjukhus

På tisdag avgörs framtiden för privatdrivna S:t Görans sjukhus i landstingsfullmäktige. Det från början landstingsägda sjukhuset såldes 1999 och drivs nu av riskkapitalbolaget Capio, ett bolag som fått en skatteplanering på 400 mkr underkänt av Skatteverket. Riskkapital tjänar stora pengar på skattefinansierad vård men vill inte själva betala skatt! Sjukhuset har på sex år gjort en vinst som är större än det man betalade för sjukhuset. Det har dock inte lett till att de som arbetar på sjukhuset fått högre lön än de som arbetar på de andra akutsjukhusen. Vinsterna har gått till okända aktieägare.

Det är nu dags att omförhandla avtalet. Vänsterpartiet anser att S:t Görans sjukhus tillhör Stockholmarna och därför ska återföras till landstinget när avtalet med Capio löper ut. Det beslutsunderlag som vi politiker fått att ta ställning till kan ses mer som en propagandaskrift för privatdriven vård än en seriös analys av fördelar och nackdelar med ett återtagande i egen regi respektive upphandling. Båda förslagen finns med i det 18-sidiga underlaget, men endast tio rader ägnas åt återtagande i egen regi, resten åt hur en upphandling och fortsatt privatisering ska gå till.

Hela hanteringen av S:t Görans framtid är ett oseriöst hastverk av den moderatledda alliansen i Stockholms läns landsting. Världens hittills största upphandling av akutsjukvård – som uppgår till 20-25 miljarder – pressas igenom utan egentlig politisk debatt och med ett undermåligt beslutsunderlag där det fattas en ordentlig riskanalys förutom att man nämner att det är hög risk att nuvarande ägare Capio kan styra upphandlingen! Det är en så häpnadsväckande skrivning att bara den borde vara föremål för en ordenlig debatt.

Privatisering av större vårdenheter där riskkapitalbolag i växande utsträckning tar över är ett hot mot demokratiskt styrd vård och medborgarnas insyn. Vänsterpartiet vill därför arbeta för att lagstiftningen ändras så att riskkapitalbolag med säte i skatteparadis inte kan driva offentligt finansierad vård.

Vår grundinställning är att hälso- och sjukvården inte ska upphandlas överhuvudtaget utan drivas i egen regi, inte minst för att undvika onödiga kostnader. I dag överklagas en mängd upphandlingar vilket i sin tur leder till att juridiken tar över politiken. Det medför också att landstinget måste skapa en stor och byråkratisk överbyggnad för att kunna följa upp alla upphandlingar. Allt detta är kostnadsdrivande.

Vi kommer att behöva bygga ut alla akutsjukhus i länet, och denna utbyggnad hänger i bästa fall ihop. Det gynnar inte Stockholms stad och län att lägga en del av akutsjukvården utanför den demokratiska styrningen av vården. Det gynnar bara de stora bolag som ser intäkter från vården som en trygg kassako.

S:t Görans sjukhus brukar framhållas som ett exempel på att privat driven vård har en högre kvalitet än den offentliga. Det finns emellertid inga vetenskapliga belägg för att så är fallet.  Enligt de öppna jämförelser av vårdens kvalitet som gjordes av SKL och Socialstyrelsen 2009 tillhörde S:t Göran de tre bästa på två indikatorer, men hade sämst kvalitet av alla akutsjukhus i Stockholm på tre andra. Sjukhuset är således varken sämre eller bättre än andra akutsjukhus.

Men mytbildningen kring privatiseringarnas fördelar är omfattande, en mytbildning som vi måste utmana genom faktaredovisningar.

Vi menar att skattefinansierade verksamheter ska drivas utan privata vinstintressen. Det finns inget som helst försvar för att våra skattepengar ska föras ut ur landet i stället för att återinvesteras i vården.

Birgitta Sevefjord (V)
Oppositionslandstingsråd
Stockholms läns landsting

Kopiera länk