Event

Informationsmöte om Gemensam Välfärd Stockholm

Vi inbjuder till ett särskilt informationsmöte den 20 januari för alla som är intresserade av Gemensam Välfärd Stockholm och som funderar på sätt att engagera sig mer aktivt. Vi kommer där att berätta om hur och med vilka frågor vi arbetar, de olika arbetsgrupper som finns mm. Tanken är att det ska bli en dialog, att idéer kan födas och diskuteras kring vad Gemensam Välfärd Stockholm bör arbeta med under nästa år. Utrymme kommer också att finnas för att bekanta sig och prata mer informellt.

(Obs det är ibland lokaländringar på ABF, kolla alltid skärmen i entrén.)

  1. Johan Sandwall skriver:

    Får vi inte ordning på ekonomin får vi INTE ordning på någonting!
    Ett tips http://www.dinlokaltidning.se/index.php?id=33,1253,0,0,1,0
    Vi MÅSTE våga debattera pyramidspelet!

Skriv en kommentar