Event

Manifestation till stöd för studentprotesterna i Europa

De senaste veckorna har tiotusentals studenter i Europa gått ut på gatorna  i protest mot den så kallade svångremspolitik som följt i finanskrisens  spår. I Storbritannien har regeringens utbildningsreformer, som innebär att  högskoleavgiften i praktiken tredubblas från 3 000 till 9 000 pund per år, mött enorma demonstrationer. I Italien har studenter ockuperat Colosseum och lutande  tornet i Pisa i protest mot planerade nedskärningar av utbildningsbudgeten.

Även i Sverige ser vi liknande tendenser. Från och med nästa år kommer utomeuropeiska utbytesstudenter att få betala mellan  90 000 och 300 000 kronor per år för sin utbildning.

Utbildningsreformerna i Sverige och utomlands kommer få allvarliga konsekvenser för framtida generationers sociala och ekonomiska rörlighet. Till stöd för demonstrerande studenter på  kontinenten och i protest mot införandet av  avgifter för internationella  utbytesstudenter i Sverige arrangerar nätverket Stockholmsstudenterna en manifestation vid Stockholms universitet (utanför biblioteket) torsdagen den 16 december 14.00.

Vi kräver:

  • Stöd de europeiska studenterna i deras kamp mot höjda utbildningsavgifter och nedskärningar i skolbudgeten
  • Häv beslutet om avgifter för utlandsstudenter i Sverige
  • Kräv lika rätt till utbildning för alla

Mer information hittar du på Facebook

Dela den här sidan:

Kopiera länk