artikel

Vi vill ta tillbaka S:t Göran!

Nu avgörs frågan om framtiden för S:t Görans sjukhus. När hälso- och sjukvårdsnämnden i morgon fattar beslut föreslår Vänsterpartiet som enda parti att sjukhuset övergår i landstingets regi när avtalet med Capio löper ut 2012.

– S:t Görans sjukhus tillhör Stockholmarna och ska återföras till landstinget. Det finns inga vetenskapliga belägg för att privatdriven vård är bättre eller billigare än offentligt driven. Vi tycker inte heller att riskkapitalbolag, vare sig det är Capio eller andra, ska driva offentligt finansierad vård, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

I de öppna jämförelser av vårdens kvalitet som sammanställts av SKL och Socialstyrelsen (2009), tillhör S:t Göran de tre bästa på två indikatorer och har sämst kvalitet av alla akutsjukhus i Stockholm på tre andra. I oktober månads uppföljning inför kvalificering av kömiljarden är S:t Görans sjukhus näst sämst i länet vad gäller andel som väntat mindre än 90 dagar för mottagning och tredje sämst för andel som väntat på behandling.

– Den borgerliga majoriteten menar att vinst är ett tecken på att det finns luft i systemet och att den kan pressas bort i den sunda konkurrensen mellan företag. Riskkapitalbolag har dock inte ett primärt intresse att hushålla med skattepengar, utan att omsätta finanser och skapa vinst. Vi tycker inte att detta sammanfaller med Stockholms läns landstings intresse att ge en god och väl fungerande vård till länets alla invånare, säger Birgitta Sevefjord.

För mer information: Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd, tel. 070 – 737 41 17

Dela den här sidan:

Kopiera länk