artikel

Landstingsbudgeten 2011: Vänsterpolitik stärker välfärden

Vänsterpartiet i landstinget satsar i 2011 års budget 720 miljoner mer än Alliansen för en jämställd och jämlik vård i länet samt fortsatt utbyggnad av spår och busslinjer till låga taxor.

– Vi står inför den största upphandlingen i landstingets historia när avtalet med Capio om St.Görans sjukhus löper ut 2012 och allt mer av vården privatiseras inom ramen för Vårdval Stockholm. Vi väljer en annan väg genom att bygga ut och stärka den offentliga vården, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

– För att kunna stärka välfärden gör vi rejäla satsningar på personalen, bland annat arbetstidsförkortning för anställda inom psykiatrin och geriatriken. Vi avskaffar också karensdagen för anställda på akutmottagningarna, säger Håkan Jörnehed (V), gruppledare.

För att nå miljömålen och minska trängseln måste kollektivtrafiken byggas ut, både på kort och lång sikt. Ett vänsterförslag är att förlänga Spårväg City från Djurgårdsbron till Värtan med trådbussar. Det blir betydligt billigare än att lägga provisoriska spår som sen måste flyttas.

– Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt. För att göra tunnelbanan mer attraktiv och tillgänglig inför vi öppna spärrlinjer i rusningstid med början på de stora stationerna, säger Birgitta Sevefjord.

Skatt

+ 17 öre (12,27 kr = 2006 års skattenivå). Ger c:a 720 miljoner mer än Alliansens budget.

Extra satsningar på vården

Totalt 400 miljoner varav 50 miljoner till psykiatrin och 40 miljoner till barnsjukvården

Personal

33 miljoner för att fördubbla antalet anställda med lönebidrag

Jämställdhet

15 miljoner

Viktigaste förändringar i SL-taxan

30-dagarskortet sänks till 650 kr.

Enhetstaxan återinförs med 35 kr för helbetalande och 20 kr för unga upp till 20 år samt pensionärer.

Gratis för unga till och med 12 år i vuxens sällskap

Fri tilldelning av resor i Färdtjänsten

(Alla taxeändringar gäller från andra kvartalet 2011)

För mer information:

Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd, tel. 070 – 737 41 17

Håkan Jörnehed (V), gruppledare, tel. 070 – 737 41 20

Kopiera länk