Okategoriserade

Nödbroms Spårväg City!

I dag beslutar SL:s styrelse om förlängningen av Spårväg City österut mot Ropsten. Det ena förslaget innebär att spårvägen skjuts på framtiden och förlängs till Ropsten först 2018. Det andra att SL anlägger provisoriska spår genom Värtan som sedan flyttas, detta till en kostnad av 450 – 800 miljoner inklusive depå.

– Inget av Alliansens förslag gynnar Stockholmarna, nu måste vi dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i SL:s styrelse, som på dagens styrelsemöte lägger ett yrkande om alternativt trafikslag.

– För de pengar vi lägger på provisoriska spår skulle vi i stället kunna få en permanent lösning med trådbussar på sträckan Djurgårdsbron – Värtan, och samtidigt få pengar över till mycket annat. Det är en billig och miljövänlig lösning som dessutom ger en snabb kapacitetsökning. Det blir också möjligt att i framtiden konvertera linjen till spårväg, i takt med att antalet resenärer ökar.

En trådbusslinje kostar runt en tredjedel av motsvarande spårväg. Fordonen kan göras längre än vanliga bussar och rätt utformad ger trådbussen ungefär samma kapacitet som en spårvagn, men investeringskostnaden är betydligt lägre. Moderna trådbussar är tysta, rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan buller och avgaser. De kan köras kortare sträckor på batterier som sedan laddas upp vid nästa hållplats. Det gör trådbussystemet mer flexibelt och enklare att integrera i gatumiljön än spårvagnar.

Kostnader Spårväg City

Spårväg City har kännetecknats av problem i underlag, utredning och affärsmässighet, vilket lett till att etapp ett blev 60 miljoner kronor dyrare än planerat. Den beräknade totalkostnaden har redan mer än fördubblats, från 3 till 6, 5 miljarder. Tanken var att hela sträckan från Hornsbergs strand på Västra Kungsholmen till Norra Djurgårdsstaden och Ropsten skulle vara klar 2014, vilket i dag visar sig vara omöjligt. Spårvägens dragning genom Värtan är komplicerad eftersom gatunätet inte är färdigplanerat tills dess.

För mer information: Gunilla Roxby Cromvall (V), tel. 073  966 12 92

 1. Bosse L skriver:

  Även spårvagnar kan köras kortare sträckor på batteri – även längre sträckor f.ö.
  Dagens duotrådbussar (el/batteri) som i dag trafikerar bl.a. Rom laddar inte batterierna vid ”nästa hållplats” utan under körning.

  Trådbussar med samma kapacitet som spårvagnar som du nämner har prövats i bl.a. Nancy, med mycket dåligt resultat. För att ett sådant system ska fungera krävs en s.k. guideline – ett spår i gatan eftersom de stora otympliga bussarna inte kan köra säkert annars. Det nya systemet i Nancy fick stängas av i ett år p.g.a. av problem. När det sedan kom igång igen fick hastigheten sänkas pga krängningsproblem. Dessutom uppstod skador i gatorna pga av vikten då de stora gummihjulen förstörde asfalten. Gatorna måste därför förstärkas. Systemet visade sig bli dyrare och sämre komfortmässigt och energimässigt än konventionell spårväg och Bombardier har nu slutat att tillverka den här typen av fordon, men tillverka moderna spårvagnar för fullt. Redan nu måste man ju dessutom förstärka busshållplatserna i Stockholm med betongfält pga att de tunga bussarna förstör asfalten och bildar valla i den.

  Skulle trådbusslinjen f.ö. bara gå till Djurgårdsbron ? I så fall är det väl mera lämpligt att dra den vidare till Slussen med tanke på det stora resandeunderlag som redan finns på linje 76 på den sträckan.

  Det är märkligt att vi i Stockholm – år 2010 – ska ha så svårt att kunna bygga en modern spårväg. Innerstadsfientliga S är helt emot all miljövänlig avgasfri och energieffektiv kollektivtrafik på innerstadens gator och V vinglar hit och dit. En fläkt av 1960-talets trafikpolitik.

  Satsningen

  Under förra S+MP+V-regimen tillkom inte ett enda energisnålt, avgasfritt kollektivtrafikfordon på innerstadens gator bara bullrande bussar. De 200 ledade dieselbussar som då tillkom (trängselbussarna som nu ofta går tomma på bl.a. Sveavägen) kallade S+V+MP för den största kollektivtrafiksatsningen sedan T-banan. Och de energislösande etanolbussarna och många av biogasbussarna.bullrar över miljöförvaltningens normer.

  Stockholm ligger långt efter internationellt vad gäller miljövänlig kollektivtrafik på innerstadens gator.
  Här ett exempel från en av dussinet nya spårvägsstäder i Frankrike:
  http://www.totallyriviera.com/nice/content/113

  Den nya spårvägen mellan Sergels Torg och Djurgården tycker jag har blivit en succé, trots att man använder begagnade vagnar. Resenärerna är nöjda och resandet har ökat – den typiska ”spårvägseffekten”.

  Även USA satsar på nya och behåller och rustar befintliga spårvägar. San Francisco har nio linjer och sexton trådbusslinjer samt T-bana – allt drivs med vattenkraft. Trådbuss och spårväg är inga motsättningar utan komplement beroende på trafikantunderlaget. Även i Los Angeles planeras för ny innerstadssppårväg:
  http://www.lastreetcar.org/

  Om V tror att stadens och SLs motsträviga tjänstemän skulle godkänna att dubbla kontaktledningar sattes upp på gatorna (vilket jag själv i o f sig inte har något emot – det funkar i 350 andra städer) så har man nog kalkylerat fel. SL har bundit fast sig i en storsatsning på energislösande, bullrande förbränningsmotorbusssar – tack vare S+MP+V. Inte ett enda energieffektivt avgasfritt kollektivtrafikfordon kom i trafik på innerstadens gator under den tid V satt vid makten !

 2. Västerpartiet i Stockholms läns landsting skriver:

  Tack för dina synpunkter!
  Vi ser inget motsatsförhållande mellan trådbuss och spårvagn utan anser att båda trafikslagen har en viktig funktion att fylla i Stockholms kollektivtrafik. Om SL ska kunna möta resandebehoven hos länets snabbt växande befolkning måste stora satsningar göras på både lång och kort sikt. Fördelen med trådbuss är att ett system snabbt kan byggas och till en rimlig kostnad. När det gäller Spårväg City anser vi att en trådbusslösning österut mot Ropsten kan vara ett alternativ tills den nya stadsdelen är färdigbyggd och spårvägen kan få sin slutliga dragning.
  Vi delar din uppfattning att buller är ett miljöproblem i Stockholm. Den främsta källan till trafikbuller är privatbilismen, men även kollektivtrafikens fordon bidrar till bullerstörningarna. Detta är också ett skäl till att vi vill satsa på tysta moderna eldrivna fordon.
  Det stämmer att trådbussarna i Nancy har haft en del inkörningsproblem, men inte i den omfattning som du beskriver. Rätt utformat kan ett trådbussystem ge både en kapacitet och driftsäkerhet som ligger i nivå med spårvagnens.

 3. BL skriver:

  Trådbussarna i Nancy har fortfarande problem, bl.a. har hastigheten i kurvor, efter åtgärdade inkörningsproblem, måst sänkas till 10 km/timpå grund av problem med krängningar. Gatorna har också fått skador. Tillverkningen av denna busstyp har upphört. Systemet har som sagt visat sig dyrare än modern konventionell spårväg och behöver ett guidespår i gatan på grund av fordonens storlek.

  Varför skulle den föreslagna trådbusslinjen från Ropsten sluta redan vid Djurgårdsbron ? Är det meningen att man ska gå av där och byta ?

  Varför satsade ni inte på ett enda eldrivet fordon på gatorna under er tid i stadshusmajoriteten ?

  Men något motsatsförhållande mellan trådbuss (som är den i särklass miljövänligaste stadsbussen) och spårväg finns inte, det är riktigt – det visar de många städer som har båda systemen – ofta i kombination med T-bana. De olika trafikmedlen har alla sin plats. Men en trådbuss är en buss och ska man få samma lätttillgänglighet och kapacitet som spårväg blir det ett mycket dyrt system som det visat sig i Nancy.

  Med s+v vid makten blir det inga satsningar på eldrivna fordon – det har det aldrig blivit.
  Därför är det glädjande att mp nu verkar slita sig från det rödgröna samarbetet – det ger hopp för framtiden. Spårväg City var ju f.ö. ett mp-förslag som starkt motarbetades av de innerstadsfientliga socialdemokraterna.

 4. Bosse L skriver:

  Gunilla, jag såg f.ö. att du ansåg att det var risk att moderaterna skulle övergå till bussar med dieseldrift därför att SL hade avbrutit försöket med sex hybridbussar.
  Då vill jag bara återigen uppmärksamma v på att det under er tid i stadshusmajoriteten inte tillkom ett enda avgasfritt, eldrivet, tyst och energisnålt kollektivtrafikfordon på innerstadens gator – men däremot 200 ledade dieselbussar i trafik rakt in i stadskärnan (trängselbussarna) som fortfarande varje e.m. kommer bullrande och partikelavgivande, helt tomma söderut på bl.a. Sveavägen och Sturegatan, för att hämta upp – ofta några få – passagerare vid Sergels Torg, Fridhemsplan och Humlegården. Samma sak upprepas på morgonen fast i omvänd riktning.

Skriv en kommentar