artikel

Nödbroms Spårväg City!

I dag beslutar SL:s styrelse om förlängningen av Spårväg City österut mot Ropsten. Det ena förslaget innebär att spårvägen skjuts på framtiden och förlängs till Ropsten först 2018. Det andra att SL anlägger provisoriska spår genom Värtan som sedan flyttas, detta till en kostnad av 450 – 800 miljoner inklusive depå.

– Inget av Alliansens förslag gynnar Stockholmarna, nu måste vi dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i SL:s styrelse, som på dagens styrelsemöte lägger ett yrkande om alternativt trafikslag.

– För de pengar vi lägger på provisoriska spår skulle vi i stället kunna få en permanent lösning med trådbussar på sträckan Djurgårdsbron – Värtan, och samtidigt få pengar över till mycket annat. Det är en billig och miljövänlig lösning som dessutom ger en snabb kapacitetsökning. Det blir också möjligt att i framtiden konvertera linjen till spårväg, i takt med att antalet resenärer ökar.

En trådbusslinje kostar runt en tredjedel av motsvarande spårväg. Fordonen kan göras längre än vanliga bussar och rätt utformad ger trådbussen ungefär samma kapacitet som en spårvagn, men investeringskostnaden är betydligt lägre. Moderna trådbussar är tysta, rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan buller och avgaser. De kan köras kortare sträckor på batterier som sedan laddas upp vid nästa hållplats. Det gör trådbussystemet mer flexibelt och enklare att integrera i gatumiljön än spårvagnar.

Kostnader Spårväg City

Spårväg City har kännetecknats av problem i underlag, utredning och affärsmässighet, vilket lett till att etapp ett blev 60 miljoner kronor dyrare än planerat. Den beräknade totalkostnaden har redan mer än fördubblats, från 3 till 6, 5 miljarder. Tanken var att hela sträckan från Hornsbergs strand på Västra Kungsholmen till Norra Djurgårdsstaden och Ropsten skulle vara klar 2014, vilket i dag visar sig vara omöjligt. Spårvägens dragning genom Värtan är komplicerad eftersom gatunätet inte är färdigplanerat tills dess.

För mer information: Gunilla Roxby Cromvall (V), tel. 073  966 12 92

Kopiera länk