Event

Socialistiskt forum: Sjuk vård – Vad händer när sjukvården kommersialiseras?

Den svenska sjukvården håller på att stöpas om. Stora koncerner som drivs av vinstintresse tar över allt mer. Samtidigt kommersialiseras också den offentligt drivna vården. Hur långt har det gått? Vilka blir konsekvenserna? Och hur ser de progressiva framtidsalternativen ut?

Göran Dahlgren gör en analys av vårdens kommersialisering de senaste 20 åren, dess drivkrafter och konsekvenser. Han belyser också en framtida utveckling av vården där ett alternativ är ökad privatisering av vårdens drift och finansiering medan ett andra alternativ utgår från en vidareutvecklig av den offentliga hälso- och sjukvården.

Kent Werne berättar hur mycket som privatiserats på olika områden, hur mycket som är vinstdrivet, vilka koncerner som dominerar, vilka som äger dessa och slutligen koncernernas omsättning och vinst.

Medverkande:
Göran Dahlgren, gästprofessor i folkhälso- och sjukvårdsforskning vid University of Liverpool
Kent Werne, journalist och författare

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm (www.gemensamvalfard.se)

Skriv en kommentar