artikel

Ny larmrapport om drogsituationen bland Stockholms unga

För ett par månader sedan krävde Vänsterpartiet omedelbar handlingskraft från majoriteten gällande den ökande droganvändning bland Stockholms unga. Nu kommer ytterligare en undersökning som bekräftar det kritiska läget. I dag publicerar CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, rapporten ”Skolelevers drogvanor 2010”.

Den visar, precis som Vänsterpartiet tidigare varnat för, en ökning när det gäller användningen av narkotika bland ungdomar. Allra vanligast att ha testat narkotika är det i Stockholm, skriver CAN i sitt pressmeddelande. Hela 27 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna i Stockholm har någon gång använt narkotika.

– Att andelen gymnasieelever som någon gång använt narkotika nu ökat för andra året i rad är mycket allvarligt, säger Karin Rågsjö (V), vice ordförande i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Att Stockholm ligger sämst till i Sverige är ett stort underbetyg till Moderaterna som helt har misslyckats med sin socialpolitik, om de nu kan sägas ha någon. Istället för att satsa pengar på det förebyggande arbetet har man valt att skära ner på Maria Ungdom och på stadsdelarnas förebyggande arbete. Den här utvecklingen måste få ett stopp och det är bråttom.

– För att kunna ge kvalitativt bra stöd, vård och behandling till unga som fastnat i drogmissbruk behöver landstinget förbättra samarbetet med kommunerna. Men vi måste också ha beredskap för att snabbt upptäcka nya trender för att kunna skräddarsy missbruksvården. Att vänta för länge kan bli förödande, de förebyggande insatserna måste komma tidigt, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

Vänsterpartiet i Stockholm lägger följande förslag i sin budgetreservation 2011 för att minska droganvändningen bland unga:

1. Stärk Maria Ungdom i stället för att skära ner.

2. Stärk det förebyggande arbetet i stadsdelarna.

3. Gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa.

4. Tidiga insatser mot kriminalitet. Gör Maria Ungdom till ett center i arbetet med ungdomar.

5. Inrätta en ”Fältstation för ungdomarna som ”hänger” på Sergels Torg.” och förstärk det uppsökande arbetet i riskmiljöer.

6. Sök upp de ungdomar som varken går i skolan eller jobbar.

7. Satsning på ungdomsjobb.

8. Stärk ungdomsmottagningarna och Minimariorna.

Mer info:
Karin Rågsjö 070-216 07 61
Birgitta Sevefjord 070-737 41 17

Kopiera länk