Okategoriserade

Oetiskt med sidouppdrag för Radiumhemmets chef

Efter uppgifter i medierna i dag väcker Håkan Jörnehed (V), vice gruppledare i landstinget, frågan om hur chefen för Radiumhemmet Roger Henriksson kan ha ett sidouppdrag som delägare i ett privat rådgivningsföretag.

– I dag på fullmäktigemötet frågar jag om ansvarigt landstingsråd tänker vidta några åtgärder i fallet Henriksson. Självklart måste ett nytt regelverk omedelbart tas fram som omöjliggör att en hög chef inom vården samtidigt har privata intressen i en ”konkurrerande” affärsverksamhet.

– Vi ser hela tiden hur gränsen mellan privat och offentligt suddas ut inom vården. Det som tidigare var en självklarhet, att alla patienter behandlas efter etiska principer och att plånboken aldrig skulle styra, vare sig behandling, information eller omhändertagande, börjar nu luckras upp. Risken är att patienterna inte längre vet vilka rättigheter de har när vinstdrivande företag blir allt mer aktiva inom vården, säger Håkan Jörnehed.

För mer information: Håkan Jörnehed (V), tel. 070 – 737 41 20

 

Skriv en kommentar