artikel

Nya spärrar stoppar inte fuskåkandet

SL räknar med att var tjugonde resenär fuskar med biljetten, vilket skulle betyda att de går miste om knappt 315 miljoner kronor årligen. Därför vill man nu sätta in krafttag mot dem som plankar. År 2013 ska 115 uppgångar ha fått glasspärrar i stället för vändkors. Men återigen gör SL en felaktig och förenklad analys.

– Hittills har alla åtgärder mot fuskåkandet byggt på spekulationer och styrts av politisk prestige. De åtgärder som planeras mot fusk och svinn baseras i hög grad på lösa antaganden, så ock i den rapport som SL tagit fram till dagens styrelsemöte. Ingenstans i rapporten påvisas ett samband mellan graden av fuskåkande och spärrlinjens utformning, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i SL:s styrelse.

– Alliansen kommer som vanligt fram till att stora summor måste investeras i högre och mer slutna spärrlinjer. Men man blundar för det faktum att de höga glasspärrarna inte är särskilt effektiva för att minska fuskåkandet.

– Istället bör resurserna läggas på att effektivisera biljettkontrollerna och utöka servicen till resenärerna så att det blir enklare att köpa biljetter. Vi menar också att SL bör göra en jämförande studie mellan det spärrsystem vi har i Stockholm och hur andra storstäder gått tillväga, exempelvis Wien. Det enda rimliga är att successivt avskaffa spärrarna med början vid de stora knutpunkterna, säger Gunilla Roxby Cromvall.

För mer information: Gunilla Roxby Cromvall (V), tel. 073 – 966 12 92

 

Kopiera länk