artikel

En öppen kollektivtrafik

För att nå klimatmålen måste biltrafiken minska och fler åka kollektivt. Tunnelbanan, tågen och bussarna ska gå i tid och vara tillgängliga för alla.

Öppna spärrarna!

Vi gör det lättare att resa för alla, särskilt för personer med fysiska funktionsnedsättningar och resenärer med barnvagn eller bagage.

De svårforcerade spärrarna ersätts med en öppen spärrlinje och utökad biljettservice. Detta minskar trängseln och ökar säkerheten.

Mer personal ute

När vi tar bort spärrarna kan personal istället finnas på plats bland resenärerna för att svara på frågor och kontrollera färdbevis.

Mer personal i kollektivtrafiken ökar tryggheten och servicen för resenärerna.

Färdtjänst och närtrafik

Vi bygger ut närtrafiken så att fler kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken. Vi förbättrar färdtjänsten för dem som behöver.

Fri tilldelning av färdtjänstresor och ett gratis telefonnummer för frågor som rör färdtjänsten underlättar resandet.

Nya miljövänliga fordon

Vi rustar upp miljön kring kollektivtrafiken och snabbar på inköpen av nya, fräscha och miljövänliga fordon.

Nya tåg och bussar med bättre plats för rullatorer, barnvagnar och bagage gör kollektivtrafiken attraktivare.

Hela resan ska fungera

Det ska bli enklare att byta mellan olika trafikslag. I samarbete med kommunerna bygger vi fler gång- och cykelvägar. Busshållplatserna ska göras säkrare.

Vi ska kunna lita på att bussen kommer i tid, att hissen fungerar och rulltrappan går. Resan från dörr till dörr blir smidigare.

Dela den här sidan:

Kopiera länk