artikel

Bostad och arbete åt unga

Ung och trygg med jobb och lägenhet

Ungdomar som inte går i skolan eller jobbar behöver uppbackning från samhället för att kunna tro på framtiden och få chans till jobb. Vi vill satsa på arbetslösa ungdomar genom utbildning, praktikplatser och jobb i staden.

Arbetslösa unga ska inte falla mellan stolarna

Med större resurser till socialtjänsten och gymnasieskolan kan vi söka upp arbetslösa ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller som behöver extra stöd. Det ska finnas intressanta heltidsprogram med utbildning och praktik inom yrken som leder till anställning, mentorer, fritidsaktiviteter, psykologiskt stöd och föräldrastöd.

Ta bort kravet på hög inkomst för ett hyreskontrakt

Ungdomar drabbas särskilt mycket av bostadsbristen. Utförsäljningen av kommunala hyresrätter har gjort att små billiga lägenheter helt har försvunnit i många områden. Ett förstahandskontrakt eller banklån kräver dessutom fast jobb.

Ska Stockholms unga få en egen lägenhet måste reglerna för hyreskontrakt ändras. Vi vill ta bort kravet på fast anställning och hög inkomst i våra kommunala hyresfastigheter. Dessutom vill vi stoppa alla utförsäljningar av kommunens hyresrätter och låta våra bostadsbolag bygga fler, små och billiga lägenheter som passar ungdomar.

Vänsterpartiet vill:

  • att garantera ungdomar utbildning och praktik
  • fler platser på Komvux för att kunna läsa upp betyg
  • heltidsprogram och mentorsstöd för unga som inte går i skolan eller jobbar
  • fler jobb i staden
  • att behålla kommunens hyreslägenheter
  • att ta bort krav på fast jobb och hög inkomst för kommunala hyreskontrakt
  • små och billiga kommunala hyresrätter

Dela den här sidan:

Kopiera länk