Event

Gisslan på Högkvarteret – del 3

Ulrika Westerlund frågar ut Folkpartiet, Vänsterpartiet och Centern.

Gisslan på Högkvarteret – Partiutfrågningar i tre omgångar
I september är det återigen dags för val i Sverige, och som vanligt trappas det politiska klimatet upp under sensommaren. Så även i källaren på Närkesgatan 8, där stadens enda queera och feministiska bar, scen och galleri huserar – Högkvarteret.

Under tre sensommarkvällar kommer Högkvarteret ta partirepresentanter som gisslan, för att med hjälp av landets smartaste queera feminister ställa dem mot väggen. Under gisslans tredje kväll, torsdagen den 16 september, grillas Birgitta Ohlsson (Fp), Josefin Brink (V) och Maria Kornevik Jakobsson (C). Utfrågare är Ulrika Westerlund, ordförande RFSL, som bjudits in för att ge respektive partirepresentant 20 minuters svettig tid i förhörsljuset.

Klockan 19:00 skarp börjar utfrågningen, så kom i tid!

Torsdagen den 16 september.
Högkvarteret, Närkesgatan 8, Stockholm
Kl. 18-24 // 50 kr // 18 år

Kopiera länk