artikel

Fri tilldelning av Färdtjänst

Trots att över 80 000 personer beviljats färdtjänst i Stockholms län har färdtjänstfrågorna lyst med sin frånvaro i årets valrörelse. Det vill Vänsterpartiet ändra på genom att presentera ett antal förslag på förbättringar.

Tillsammans med de rödgröna vill vi införa enhetstaxa i färdtjänsten och därmed slopa extraavgiften för resor längre än tre mil, men vi i Vänsterpartiet vill gå ett steg längre och erbjuda fri tilldelning av färdtjänstresor. Färdtjänstresenärerna ska kunna resa fritt i länet precis som de som åker med den ordinarie kollektivtrafiken, säger Gunilla Roxby Cromvall (V) i SL:s styrelse, och fortsätter:

– Vi tror att färdtjänstresenärerna själva kan bedöma hur många resor de är i behov av. Idag finns ett krångligt regelverk som avgör vilka resor man är berättigad till. Bland annat är det svårt att bli beviljad färdtjänst om man vill åka till gymmet eller träningen. Det gör att många människor inte får den motion de behöver, säger Gunilla Roxby Cromvall.

Vänsterpartiets förslag för Färdtjänsten:

– Ett kostnadsfritt telefonnummer för alla frågor som rör färdtjänst. Det minskar både krånglet och kostnaden för resenärerna.

– Fri tilldelning av färdtjänstresor, där resenärerna själva får bedöma vilka resor man anser sig behöva göra.

– Prov med självvald samplanering, där t.ex. vänner som bor i närheten av varandra ska erbjudas möjlighet att resa tillsammans.

Vänsterpartiet vill också underlätta resor med den ordinarie kollektivtrafiken genom att bygga ut närtrafiken och förbättra tillgängligheten i bland annat tunnelbanan. Genom att slopa spärrarna och låta mer personal röra sig ute bland resenärerna kan SL enkelt göra tunnelbanan både tillgänglig och trygg.

För mer information: Gunilla Roxby Cromvall, tel. 073 – 966 12 92

Dela den här sidan:

Kopiera länk