artikel

Världens bästa välfärd – utan privata vinster

Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården om sina åldrade kära släktingar och föräldrar till hemtjänstens omsorg. Välfärdsverksamheterna har en enorm betydelse för människors liv, frihet och trygghet. Därför vill Vänsterpartiet bygga världens bästa välfärd och göra det utan privata vinstintressen.

Vård för alla
I Stockholm kan föräldrar som har råd köpa sig rätten att besöka det privata barnsjukhuset Martina. Antingen köper man ett års-abonnemang eller så tecknar man en barnsjukvårdsförsäkring. Eller så betalar man vid dörren, 1 400 kronor per besök. Alla barn kommer inte att kunna få en försäkring. Försäkringsbolag lär knappast tycka att det är en god affärsidé att försäkra kroniskt sjuka barn eller barn med funktionshinder och absolut inte barn med multifunktionshinder. Resultatet av privatvård blir att de som behöver den bästa vården mest får minst möjlighet att utnyttja den. Barn har inte längre samma rätt till god sjukvård.

Stoppa privatiseringarna
I hela landet har sedan förra valet förskolor, vårdcentraler, skolor och äldreboenden sålts av kommunerna till privata företag. Ett antal nya ägare har gjort sina livs klipp när de fått möjlighet att köpa gemensam egendom till underpris. Det är inte acceptabelt att våra gemensamma tillgångar slumpas bort på det här sättet. Och det är inte acceptabelt att våra skattepengar går rätt ner i fickorna på privata företag som bland annat genom att skära ner på personal gör stora vinster.

Bättre barnsomsorg och skola
De senaste åren har barngrupperna blivit större i förskolan. Vänsterpartiet vill införa ett maxtak på fem barn per anställd inom barnomsorgen. Skolan behöver fler lärare, men även annan personal som skolbibliotekarier och kuratorer. Även på fritids behövs mer personal och mindre barngrupper.

Nattis
Samtidigt som pengar har gått till skattesänkningar och till privatiseringar, så försämras på många håll möjligheten att få en bra barnomsorg på tider som passar. Till exempel har det som kallas nattis på en del ställen försvunnit. Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Den fria etableringsrätten för privata förskolor ska avskaffas och skollagen ändras så att kommunerna återfår rätten att besluta om enskilda förskolor.

Valfrihet i äldreomsorgen
Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verklig valfrihet. Man ska i större utsträckning än idag kunna välja vilken hjälp man vill ha av hemtjänsten. Och boende på äldreboende ska ha större möjligheter än idag att bestämma över sin egen tid, vad man vill göra och vad man vill ha hjälp med. Fri tid varje vecka ska vara en rättighet.

Bättre välfärdsjobb
De anställdas villkor i välfärdsyrkena måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet bli bättre. Välfärdsjobben är livsviktiga, och det ska märkas! Vikariat, timanställningar och andra visstidsanställningar har gjort arbetsmarknaden allt otryggare. Rätten till fast anställning och heltidsjobb ska stärkas genom förbättringar i Lagen om anställningsskydd. I förlängningen vill Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Stoppa jakten på sjuka
Tiotusentals människor har av den sittande regeringen fråntagits rätten till sjukpenning. Vänsterpartiet vill höja taket och ersättningsnivåerna så att alla känner sig trygga med sjukförsäkringen. Vi vill höja taket i sjukförsäkringen till 10 basbelopp och ersättningsnivån till 80 procent. Vi är också överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att redan 2011 avskaffa 550-dagarsstupstocken. Ingen som är sjuk ska bli utan sjukpenning bara för att ett visst antal dagar har förflutit.
Välfärd är allt det där som handlar om hur vi tar hand om varandra. Det som gör att vi får ihop våra dagliga liv.Men också det som gör att vi inte faller så hårt när vi faller. Välfärden är ett bra mått på hur civiliserat ett samhälle är och i Sverige har vi varit bra på att ta hand om varandra.Vi vill att det ska fortsätta vara så även i framtiden.

Rösta på Vänsterpartiet!

Kopiera länk