artikel

Rätten att kommunicera fritt

Tekniken ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den föratt bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste åren har både EU och Sverige fattat en rad beslut som går ut på att brevhemligheten inte ska gälla på nätet: FRA, datalagringsdirektivet, Ipred. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet!

Du ska kunna kommunicera fritt – på nätet, på arbetet och i vardagen. Vi vill att brevhemligheten ska vara utgångspunkten för all lagstiftning. Den kan inte bara gälla fysiska brev. Därför vill vi ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet. Rätten till en privat sfär måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle.

Tre farliga lagar
Sverige har tagit steg på steg mot ett övervakningssamhälle. Den utvecklingen måste vändas! Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”.

  • FRA-lagen har gett staten tillgång till all nättrafik i Sverige. Tidigare har Försvarets radioanstalt bara fått avlyssna signaler som går genom luften – ren militär spaning. Med den nya lagen går all kommunikation som passerar operatörerna också till FRA. Det är en fullständigt oacceptabel massavlyssning. Vi är överens i det rödgröna samarbetet att riva upp lagen.
  • Datalagringsdirektivet går ut på att tele- och nätoperatörerna ska bygga upp databaser över vem som gjort vad på nätet, och vilken mobiltelefon som befunnit sig var vid vilken tidpunkt. Det är en mycket farlig utveckling att spara så mycket känslig information. Vi vill att Sveriges riksdag ska säga nej till att genomföra direktivet, eftersom det bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Ipred-lagen tvingar nätoperatörerna att lämna ut information om sina abonnenter till mediaindustrin, när de misstänker att någon fildelat. I de länder som infört samma lag har det betytt att tusentals människor fått kravbrev på posten, många gånger utan att ha brutit mot några lagar alls. Eftersom det skulle kosta så mycket att bestrida kraven i domstol ger de allra flesta upp. Det handlar inte bara om USA, utan också i Danmark och Finland har folk utpressats på tiotusentals kronor på det här sättet.

Stoppa jakten på fildelare
Vi tror inte på att försöka förbjuda fildelning. Det är absurt att vem som helst som delar ut sin hårddisk på nätet kan straffas med fängelse i Sverige! Tvärtom vill vi göra det lagligt att sprida kopior, så länge det inte sker kommersiellt. Att människor kan dela kultur fritt med varandra är ett stort steg framåt, inte ett problem.

Däremot tycker vi att det är avgörande att fler kan arbeta med film och musik i Sverige. Därför vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek där de kan sprida sina verk. Precis som på de vanliga biblioteken kan vi då använda ersättningssystem för att de ska få betalt för sitt arbete. Det är ett mycket bättre sätt att använda resurserna än att dra människor inför domstol!

Övervakning på jobbet
Övervakningen ska också bort från arbetsplatserna. På många arbetsplatser har det spårat ur, med kameror riktade mot kassapersonalen, rutinmässig lagring av vad folk gör på nätet eller urinprov utan några riktiga skäl. På många call centers tar sig cheferna rätten att avlyssna samtalen i hemlighet. Särskilt de som söker jobb har fått se hur metoderna blivit grövre. Eftersom ingen kan hindra dem idag hittar mängder av chefer på egna regler om att den sökande måste ta med utdrag ur brottsregistret, från Försäkringskassan osv.

Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet. Det finns naturligtvis tillfällen där till exempel skyddet av barn måste väga tyngre än integriteten för de anställda – men de problem vi ser är på en helt annan nivå. Vi vill att du ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet och individens frihet. I valet 2010 tar vi det första steget. Tillsammans.

Rösta på Vänsterpartiet!

Dela den här sidan:

Kopiera länk