artikel

Dags för klimaträttvisa!

20 procent av världens befolkning förbrukar hela 80 procent av jordens resurser. De rika länderna står också för närmare 80 procent av de klimatutsläpp som människan gett upphov till, men det är de fattiga länderna som drabbas värst. Det finns även stora skillnader inom de rika länderna. Höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens. Män belastar klimatet i högre grad än kvinnor. Vänsterpartiet menar att det är dags för klimaträttvisa. Den som belastar klimatet ska också betala för det.
Konkret handlar det om att vi i Sverige måste sätta upp radikala mål för utsläppsminskningar inom vårt land. Vi måste också ta på oss att göra utsläppsminskningar i fattiga länder.
För Vänsterpartiet är det självklart att vi i de rika länderna måste hjälpa fattiga länder så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter, eftersom det är vi som har orsakat problemen. Därför vill vi att Sverige ska införa ett kraftfullt klimatbistånd.

Klimatlyftet
Vi vill också sätta igång något som vi kallar Klimatlyftet i Sverige. Det här är några av våra förslag:

 • Nya energikällor
  Ersätt kol och andra fossila energikällor med vindkraft, bioenergi, solenergi, vågkraft, jordvärme. Gemensamt ägda företag, som Vattenfall, ska vara pådrivande i detta arbete.
 • Spara energi
  Gör omfattande energibesparingar, till exempel genom att renovera och energieffektivisera miljonprogrammets hus. Vi vill ha ett särskilt ROT-avdrag för att modernisera äldre hus.
 • Mer kollektivtrafik
  Bygg ut kollektivtrafiken och gör den bättre och billigare. Vi vill göra försök med avgiftsfri kollektivtrafik i två län.
 • Mer tåg
  Öka kapaciteten på järnvägen och stoppa tågkrånglet. Bygg höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg i första hand och i ett senare skede nedtill Malmö och kontinenten.
 • Klimp
  Vi vill återinföra det framgångsrika Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som regeringen tog bort. Det har gett stora utsläppsminskningar i många kommuner. Genom det kunde exempelvis kommuner få stöd för att bygga ut fjärrvärme och kraftvärme. Med den politiken kan vi investera bort utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi skapar tiotusentals nya arbeten och gör Sverige till ett modernare land.

Klimatsmart mat
Köttproduktion är en stor bov i klimatdramat. Massor av växthusgaser släpps ut i atmosfären för att världens rika människor ska kunna äta kött. Samtidigt som en miljard människor hungrar så äter vi i Sverige mat som skadar miljö och människor. Vi menar att det är dags för klimaträttvisa även när det gäller den mat vi äter. Sveriges konsumtion av kött har ökat med hela 50 procent sedan 1990. Vi vill minska köttkonsumtionen med en fjärdedel de närmaste tio åren. För att nå dit så vill vi till exempel att skolor ska ha en vegetarisk dag i veckan. Vi vill också att EU slutar att subventionera köttproduktion.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. De flesta förstår att det krävs stora förändringar för att vi ska kunna överleva i framtiden. Rösta på ett parti som har en politik som tar itu med problemen, och som är beredda att genomföra den.

Rösta på Vänsterpartiet!

Dela den här sidan:

Kopiera länk