artikel

Varför vill inte allianspartierna i Stockholms läns landsting diskutera sin hälso- och sjukvårdspolitik?

Hälso- och sjukvården i Stockholms län håller på att förändras dramatiskt. Vårdval Stockholm har inneburit en kraftig utbyggnad av offentligt finansierade men kommersiellt drivna vårdcentraler. Det har uppskattats av många men också kritiseras, bl a för att det premierar snabbt avklarade patienter på bekostnad av dem med större behov. Vid en hearing i november 2009 (Gemensam Välfärd: Vårdval Stockholm – kritiken växer) framförde t.ex. distriktsläkaren Gunnar Berglund vid Älvsjö vårdcentral att ”gamla och kroniskt sjuka offras på tillgänglighetens altare”.

Vid samma hearing framhöll flera att ersättningssystemet i Vårdval Stockholm inte tar hänsyn till de större behoven i socialt utsatta områden och därmed riskerar att öka ojämlikheten i tillgång till sjukvård i länet. Ett flertal yrkesgrupper klagade också över ”oviljan till dialog med berörda yrkesgrupper”. Läkarbesök premieras framför andra yrkesgrupper.

Landstingsrevisorerna gjorde förra året den samlade bedömningen ”att det finns vissa brister i såväl de krav som ställs på utförarna som hur kvalitetskraven följs upp” och att detta innebär svårigheter för landstinget ”att följa att verksamheten håller god kvalitet”.

Den privatdrivna vården i Sverige domineras kraftigt av fem stora koncerner. Fyra av dem ägs av riskkapitalbolag som 2008 omsatte 15 miljarder (DN-ekonomi 10/9 2009). Enligt en nyligen publicerad analys (Kent Werne, Ordfront 1/2010) försvinner det mesta av vinsterna till ”skatteparadisöarna” Jersey och Guernsey istället för att förbättra vården.

Det finns således mycket att diskutera kring hälso- och sjukvårdens utveckling i Stockholm. Därför inbjöd Gemensam Välfärd och Vårdförbundet Stockholm i januari alla landstingspartierna till en offentlig utfrågning 25/3 om deras valprogram i hälso- och sjukvårdsfrågor. De frågor vi vill diskutera är bl.a. – Hur ska en god vård på lika villkor som ger företräde till dem med de största behoven garanteras? Finns det problem med att skattefinansierad sjukvård bedrivs i vinstintresse? Bör vårdens kvalitet bedömas efter tillgänglighet eller uppnådda resultat? Vilka ska ta ansvar för det förebyggande hälsoarbetet?

S, Mp och V svarade omgående ja till medan allianspartierna så småningom tackade nej till att medverka. TCO-rådet i Stockholms län har sedan uppmanat allianspartierna att ändra sitt beslut men återigen har dessa partier avböjt.

Sjukvården angår oss alla och är en viktig valfråga. Vi finner det märkligt och beklagligt att allianspartierna inte vill diskutera sin hälso- och sjukvårdspolitik med brukare och anställda inom hälso- och sjukvården. Det finns dock fortfarande tid att ändra beslutet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk